Kristina Matousch

Kristina Matousch, född 1974, är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm med examen år 2000. Så gott som hela hennes produktion – skulptur, objekt, performance – kretsar kring relationen mellan språket, språklösheten, bilden och den ”våta” kroppen i mellanrummet mellan könstillhörigheterna.