Magnus Wallin

Magnus Wallin, född 1965, är videokonstnär och animatör som studerade på konsthögskolan Valand i Göteborg och konstakademin i Köpenhamn åren 1988 till 1995. Magnus Wallin arbetar i sina datoranimerade videofilmer med datorspelens bildspråk. Magnus Wallin gör nya rum för betraktaren genom att vända upp och ner på förutfattade meningar kring de eviga frågorna såsom kropp, makt, dödlighet och språk gällande kategorier som normativitet och tillhörighet.