Petra Mölstad

Petra Mölstad är född 1972 och uppvuxen i Landskrona, boende i Malmö. Hon har gett ut fyra diktsamlingar; Införsel på Förlaget Glas (2013). Omloppstid på förlaget Trombone (2015). Vi har hägn på Anti förlag (2017) samt Din disciplin på Anti förlag (2020).