Rebecca Digby

Rebecca Digby, född 1987, är video- och performancekonstnär utbildad på bl.a. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm med en masterexamen år 2017. Hennes övergripande tematik kan generellt beskrivas som förhållandet mellan bilden, språket och kroppen på ett sätt som starkt kan påminna om dadaisternas scenframträdanden i Zürich i början av förra seklet.