Thomas Elovsson

Thomas Elovsson, född 1962 arbetar med dokumentation av konst och hur den medieras. Film, fotografi, musik, text och andra former av dokumentation är hela tiden närvarande i hans arbeten som ofta är baserade i måleri i allmänhet och abstrakt måleri i synnerhet. Hans hållning till måleri kan beskrivas som en sorts rollspel eller prövande av konstnärliga praktiker och stilar. Detta tänkande går också igen hans arbeten runt musik och ljud som kollektiva processer.