Zsuzsanna Larsson Gilice

Zsuzsanna Larsson Gilice, född 1970, tog sin masterexamen på Konsthögskolan Valand i Göteborg år 2003 och har gjort sig känd framför allt för sina stora grafitsvarta teckningar med det ”söndersprängda” språket och dess olika beståndsdelar – bokstäverna – som det mest betydelsebärande elementet.