Anna Karin Rasmusson

Anna Karin Rasmusson, född 1983, är framför allt videokonstnär som arbetar med i synnerhet förhållandet mellan kroppen och rummet. Hon tog sin masterexamen på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm år 2016. I hennes verk finns tydliga anspelningar på den abjektala kroppen, kroppen som stör och motsätter sig de vedertagna kategoriseringarna liksom även distinktionen mellan objekt och subjekt.