Salong

salongposter 11

Bie biennals salonger 2021: Skönhet och ideologi.

Det fula, det orena, abjektet osv. har trängt undan det sköna i finkulturproduktionen sedan åtminstone hundra år tillbaka. Få författare eller konstnärer skulle idag säga att skönhet är något de tar hänsyn till när de avgör om ett verk funkar eller inte. Betyder det att estetiska överväganden inte spelar någon roll i deras verksamhet? När de väljer en färg, ett ord, ett material framför ett annat? Bie biennal vill genomföra tre salonger som utforskar skönhetens roll i konst, musik och litteratur. Vid varje tillfälle bjuder vi in två kulturutövare som får ta med sig varsitt verk (dikt, bild eller musikstycke) som de tycker är vackert eller för vackert eller som vill vara vackert men inte är det etc. Som vanligt är publiken välkommen att diskutera frågan under programmet andra halva.

6 juni: poeten och översättaren Jasim Mohammed och konstnären Erika Dahlén.

5 september: Konstnären Ann Edholm och poeten och multikonstnären Arazo Arif.

12 september: poeten Camilla Hammarström och konstnären och poeten Leif Holmstrand.

Bie biennals salonger 2020: Vad tänker dikten?

Årets salonger vill efterlikna det ofta djupare slags samtal om text som odlas på landets skrivarutbildningar. Ett kollektivt och långsamt tänkande kring diktens olika utryck. Vad förmedlas, varför, hur? 23 maj kommer författaren Erik Bergqvist och kritikern Mikaela Blomqvist. 19 september litteraturvetaren Carin Franzén och författaren och psykoanalytikern Ulf Karl Olof Nilsson. Vi läser tre dikter från tre sekel av tre författare: Emily Dickinson, Karl Vennberg och Emily Berry.

Erik Bergqvists och Mikaela Blomqvist läsningar Berry, Dickinson och Vennberg hittar du här nedan.

Salongerna är samarrangemang med bokförlaget lejd. Som vanligt serveras fika och böcker i pausen.

Två gånger per år har vi ett samtal i magasinet mellan två kulturarbetare – författare, konstnärer, filosofer – kring ett tema som skiftar från år till år. Gäster så här långt: Ann Jäderlund, Hans Gunnarsson, Jila Mossaed, Lina Selander, John Swedenmark, Jenny Maria Nilsson, Johan Jönsson, Katarina Bjärwall, Khashayar Naderehvandi, Emil Boss, Charlotta Björklind, Burcu Sahin, Erik Gandini, Christian Abrahamsson och Anna Jörgensdotter/Sanvaresa.

2016 var temat Hem, med allt vad det innebär av förgreningar och associationer till hemlöshet, hembygd, exil, hemlängtan. Samtalen tar avstamp i de inbjudna kulturutövarnas egna texter, bilder och filmer. Vi har en väl tilltagen frågestund efter pausen där du minglar, köper böcker eller fika. Låga trösklar, högt i tak!

2017 var temat Motstånd påbjudet. Hur kan konst och litteratur bidra till att förändra världen, utan att stå i tjänst och vara nyttig, alltså utan att göra avkall på att förutsättningslöst undersöka världen. Hur vet en att konst gör motstånd? Mot vad då?

2018 var temat Ägande. Att äga och vara ägd är existentiella grundtillstånd som går att tillämpa på de flesta områden i livet. När vi säljer vår kropp och våra själsförmögenheter till en arbetsgivare större delen av vår vakna tid kan vi då sägas äga våra liv. Äger vi kunskap eller äger den oss i form av förutfattade meningar och vanetänkande? Vi kanske äger bostadsrätten enligt köpekontraktet, men är också ägda av banken och av oron över bostadsbubblan, räntehöjningen, projektanställningen.

2019 var temat Vems verkligheter? Alla vet att det inte finns en verklighet utan flera. Oändligt många om man ger begreppet en vid definition. Ändå dominerar ordet i bestämd form singularis. Verkligheten. Verklighetens folk. Kom ut i verkligheten. Men vems verklighet? Finns det verkligheter som är verkligare än andra? Enligt vem? Och varför? Kan verkligheten vara osynlig?

Bilder, sammanfattningar och ljudfiler till några av salongerna hittar du här nedan.

*

Salong 1
Hem

Stolarna tog slut och folk satt i trappan.

Stolarna tog slut och folk satt i trappan.

Bie biennals första salong var ett samtal med författarna Ann Jäderlund och Hans Gunnarsson om hem och hemlöshet – i vårt sädesmagasinet blev lyckat. Fullt med folk, tillresta från Stockholm, Eskilstuna, Vingåker, samt en hel del Biebor. ”Litteratur är både hem och hemlöshet. Vi har inga hem eftersom vi ska dö. Och vi städar alldeles för mycket i de hem vi eventuellt har” var några av de saker som sades. Tyvärr klickade tekniken så det finns ingen ljudfil från samtalet. Men det kommer vi att ha i fortsättningen.

 

Bie biennal är inte ensamma om att vrida och vända på begreppet hem i dessa tider av migration och hemlöshet. SR Kultur har i sin programserie Hembygder – där Lars gjorde det första programmet – varit inne på ämnet. Även litteraturfestivalen Textival som gick av stapeln i april hade temat hem.

 

Salong 2
Hem

 

Lina berättar om Venedigbiennalen 2015

Lina berättar om Venedigbiennalen 2015

Salong 2 var ett samtal mellan poeten Jila Mossaed och konstnären Lina Selander om hem, hemlöshet och exil, utifrån deras respektive författar- och konstnärsskap. Jila läste dikter som gestaltade hennes erfarenheter av flykt och exil, Lina visade filmen Timmarna som rymmer formen som har sin utgångspunkt i Walter Benjamins flykt och död i den spanska staden Port bou. Samtalet i sin helhet går att lyssna till på nedanstående ljudfiler. Bruset i början av den första filen är ett häftigt skyfall som går över efter några minuter.

 

 

Salong 3
Motstånd påbjudet

Salong 3Jenny Maria Nilsson fick förhinder så samtalet fördes mellan John Swedenmark och Lars Hermansson inför en liten men uppmärksam publik i det högsommarvarma sädesmagasinet. Hela samtalet finns på ljudfiler här nedan.

 

 

Uppmärksam publik

Uppmärksam publik

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/bokf-rlaget-lejd/motstand-pabjudet-del-1

https://soundcloud.com/bokf-rlaget-lejd/motstand-pabjudet-del-2

https://soundcloud.com/bokf-rlaget-lejd/motstand-pabjudet-del-3

Salong 4
Motstånd påbjudet

Författaren och kritikern Jenny Maria Nilsson och poeten Johan Jönsson var gäster på Salong 4 och samtalade under rubriken Motstånd påbjudet.

Johan, Herman och Jenny Maria.

Johan, Herman och Jenny Maria.

 

Salong 5
Ägare, ägd, ägdast

Stockholms vackraste plats är gemensamt ägd, säger Katarina Bjärvall. ”När jag skrev experimentellt var det som att jag alltid riskerade att läsas som att min svenska inte var tillräckligt bra”, säger Khashayar Naderehvandi, född i Iran men uppvuxen i Sverige, apropos att äga ett språk. Bie biennal Salong 5 handlar om ägande. Ägare, ägd, ägdast.

 

Salong 6
Ägare, ägd, ägdast

Poeten Emil Boss i samtal med psykoanalytikern Charlotta Björklind. Vad är humankapital och vem äger det? Äger vi oss själva och våra barn? Moderator Lars Hermansson.

 

Salong 9
Salong 9. Bergqvist, Blomqvist, Berry, Dickinson, Vennberg.
En coronadecimerad men koncentrerad publik tar del av Erik Bergqvists och Mikaela Blomqvists läsningar av Berry, Dickinson och Vennberg. Dikterna samt läsningarna (klicka på länkarna) finns här nedan. Samtalet som utspann sig efteråt får du försöka föreställa dig.

Emily Berry. Ur Picknick, blixt. Översättning Jenny Tunedal.

Emily Berry. Ur Picknick, blixt. Översättning Jenny Tunedal.

Emily Dickinson. Ur Gång på gång är skogarna rosa. Översättning Ann Jäderlund.

Emily Dickinson. Ur Gång på gång är skogarna rosa. Översättning Ann Jäderlund.

Karl Vennberg Ur Från ö till ö

Karl Vennberg Ur Från ö till ö

Erik Bergqvist

Mikeala Blomqvist