Salong

Åtminstone två gånger per år kommer vi att ha samtal med författare, konstnärer, filosofer eller andra kulturutövare kring ett tema som skiftar från år till år. 2016 var temat Hem, med allt vad det innebär av förgreningar och associationer till hemlöshet, hembygd, exil, hemlängtan. Samtalen kommer att ta avstamp i de inbjudna kulturutövarnas egna texter, bilder och filmer. Det blir en väl tilltagen frågestund, samt biekaka och kaffe i pausen, eller vin – låga trösklar och högt i tak!

2017 var temat Motstånd påbjudet. Hur kan konst och litteratur bidra till att förändra världen, utan att stå i tjänst och vara nyttig, alltså utan att göra avkall på att förutsättningslöst undersöka världen. Hur vet en att konst gör motstånd? Mot vad då?

2018 kommer temat att vara Ägande.

Att äga och vara ägd är existentiella grundtillstånd som går att tillämpa på de flesta områden i livet. När vi säljer vår kropp och våra själsförmögenheter till en arbetsgivare större delen av vår vakna tid kan vi då sägas äga våra liv. Äger vi kunskap eller äger den oss i form av förutfattade meningar och vanetänkande? Vi kanske äger bostadsrätten enligt köpekontraktet, men är också ägda av banken och av oron över bostadsbubblan, räntehöjningen, projektanställningen.

Bilder och ljudfiler från samtliga salonger utom nummer ett då bandaren strejkade hittar du här nedanför.

*

Salong 1
Hem

Stolarna tog slut och folk satt i trappan.

Stolarna tog slut och folk satt i trappan.

Bie biennals första salong var ett samtal med författarna Ann Jäderlund och Hans Gunnarsson om hem och hemlöshet – i vårt sädesmagasinet blev lyckat. Fullt med folk, tillresta från Stockholm, Eskilstuna, Vingåker, samt en hel del Biebor. ”Litteratur är både hem och hemlöshet. Vi har inga hem eftersom vi ska dö. Och vi städar alldeles för mycket i de hem vi eventuellt har” var några av de saker som sades. Tyvärr klickade tekniken så det finns ingen ljudfil från samtalet. Men det kommer vi att ha i fortsättningen.

 

Bie biennal är inte ensamma om att vrida och vända på begreppet hem i dessa tider av migration och hemlöshet. SR Kultur har i sin programserie Hembygder – där Lars gjorde det första programmet – varit inne på ämnet. Även litteraturfestivalen Textival som gick av stapeln i april hade temat hem.

 

Salong 2
Hem

 

Lina berättar om Venedigbiennalen 2015

Lina berättar om Venedigbiennalen 2015

Salong 2 var ett samtal mellan poeten Jila Mossaed och konstnären Lina Selander om hem, hemlöshet och exil, utifrån deras respektive författar- och konstnärsskap. Jila läste dikter som gestaltade hennes erfarenheter av flykt och exil, Lina visade filmen Timmarna som rymmer formen som har sin utgångspunkt i Walter Benjamins flykt och död i den spanska staden Port bou. Samtalet i sin helhet går att lyssna till på nedanstående ljudfiler. Bruset i början av den första filen är ett häftigt skyfall som går över efter några minuter.

 

 

Salong 3
Motstånd påbjudet

Salong 3Jenny Maria Nilsson fick förhinder så samtalet fördes mellan John Swedenmark och Lars Hermansson inför en liten men uppmärksam publik i det högsommarvarma sädesmagasinet. Hela samtalet finns på ljudfiler här nedan.

John läser Pasolini

John läser Pasolini

Uppmärksam publik

Uppmärksam publik

 

 

 

 

 

Johns anteckningar

Johns anteckningar

 

https://soundcloud.com/bokf-rlaget-lejd/motstand-pabjudet-del-1

https://soundcloud.com/bokf-rlaget-lejd/motstand-pabjudet-del-2

https://soundcloud.com/bokf-rlaget-lejd/motstand-pabjudet-del-3

Salong 4
Motstånd påbjudet

Författaren och kritikern Jenny Maria Nilsson och poeten Johan Jönsson var gäster på Salong 4 och samtalade under rubriken Motstånd påbjudet.

Johan, Herman och Jenny Maria.

Johan, Herman och Jenny Maria.

 

Salong 5
Ägare, ägd, ägdast

Stockholms vackraste plats är gemensamt ägd, säger Katarina Bjärvall. ”När jag skrev experimentellt var det som att jag alltid riskerade att läsas som att mins svenska inte var tillräckligt bra”, säger Khashayar Naderehvandi, född i Iran men uppvuxen i Sverige, apropos att äga ett språk. Bie biennal Salong 5 handlar om ägande. Ägare, ägd, ägdast.