Bie biennal bok

Bie biennal fick år 2022 äran att redigera och ge ut antologin Unga Sörmland, med texter av unga skribenter från hela länet. Antologin är en del av Region Sörmlands litteraturutvecklande arbete och innehåller texter av 17 lovande unga sörmlandsskribenter.

Mejla din beställning till info@biebiennal.se

Du kan läsa den som e-bok här: