Bie biennal 2024: KEEP TURNING

Årets upplaga av Bie biennal, KEEP TURNING, tog sin utgångspunkt i frågor kring fermentering, bakteriekultur och konsten att skapa och vårda hållbara gemenskaper i en alltmer fragmenterad samtid. I KEEP TURNING användes fermentering som konstnärlig och socio-ekonomisk modell, grundad i kollektivitet, delandets-ekonomi, experiment och lärande. Tanken var att skapa en biennal som leder till möten och korsbefruktningar; en bubblande mix som kan bidra till att gemenskaper förändras, fermenteras, vänds och börjar åter (keeps turning). 

KEEP TURNING bröt det traditionella formatet för biennaler och antog formen av ett endagsevent i Bie den 29 juni, från kl. 12 till sena kvällen, men kommer att fortsätta snurra och fermentera på olika sätt fram till nästa upplaga av Bie biennal, sommaren 2026. Publiken bjöds på verk i form av fermenterade grönsaker, performances, teckningar, skulpturer, mat, dryck och workshops med fermentering som grundläggande beståndsdel, i konkret och/eller bildlig bemärkelse.

En viktig del i fermentering är att skapa “rätt” miljö för bakterier, därför lade KEEP TURNING stor vikt vid det sociala och konsten att skapa mötesplatser för konstnärliga kunskaps- och bakterieutbyten. Istället för att låta Bie biennal vara en konstutställning i klassisk bemärkelse omvandlade KEEP TURNING lokalen till en fungerande bar, en bakterie-bar att samlas kring, hänga vid, samtala och utbyta bakteriekulturer vid. Där serverades konstfullt arrangerade matexperiment, kön var lång och kunderna nöjda.

Picklat och klart. Lägg märke till gran-och tallskotten.
Delar av mat-teamet vid bakterie-baren.

Vidare bjöd Cassidy McKenna på workshopen ”Forrest gossip” vars innehåll helt och hållet dikteras av den biosfär där den utspelar sig, i detta fall trädgården utanför Bie biennals sädesmagasin; under eftermiddagen omvandlade Stina Nyberg sitt komiskt dystopiska danssolo Sweet till biennalformat i ladans övervåning; Xiyao Chen avslutade kvällen med ett bakterie-jam som ville undersöka möjligheten till intersektionellt och interplanetärt relationsbyggande. Mikrobiota kärleksbrev i form av affischer (Johanna de Verdier), Dave Allens mikrobryggeri The Cats Miaow, och mycel-bakterie-skulpturer av Jens Strandberg vävde samman utställningsrummet. Se hela programmet  här: Keep turning: program med hålltider

Medverkande var en mix av konstnärer, författare, jordbrukare, curatorer, designers, musiker, aktivister och botaniker från hela Europa, nämligen: Dave Allen (med Tomas Elovsson, Mattias Elovsson och Gustav Nygren), Jessie Breslau (Nederländerna, ursprungligen USA), Xiyao Chen (England, ursprunglingen Kina), Grace Denis (Spanien, ursprungligen USA), Kibandu Pello Esso, Stina Nyberg, Cassidy McKenna (England), Birgitta Schwansee (Tyskland), Karl Schoeberl (Tyskland), Nickie Sigurdsson (Danmark), Jens Strandberg, och Johanna de Verdier. För bio-data se rubriken Konstnärer 2024.

Dave Allen, Thomas Elovsson, Mattias Elovsson, Gustav Nygren: Lunchtime music performance
Koncentrerad lyssning till Lunchtime music performance

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur curator Jens Strandbergs programtext:

“ ‘Fermentation’ originates from the Latin fervere, which means “to boil”. Sourdough starters bubble away, bubbles in our soaked vegetables pop to the surface as we let them sit on the kitchen counter. “A cold boil” is what the fermentation guru Sandor Katz calls it. I like to think of fermentation as a jar of excitement, passion and a bubbly liveliness, but also as a space for breakdown and decay. 

We break down with our vegetables. 

We keep transforming. 

We keep turning. 

In this way, one can say that this year’s Bie biennale is not an exhibition, or that it is an exhibition that is both dead and alive. A fermented preservation as well as a transformation or a sort of broken-down homage to the process rather than its outcome.”
Läs hela Jens Strandbergs programtext här: Keep turning; programtext

Lars Hermansson & Bie biennal

 

Från Xiyao Chens och Nickie Sigurdssons performance Every Breath a Cosmos
JessieBrassCollective vid invigningen
Grace Gloria Denis spelar upp fermenteringsljud till vindsus och fågelsång i Aural Oral
Jens Strandbergs teckning med citat från programtexten