Salong 17. Säg du först

Bie biennals salonger 2023 har temat dialog och ömsesidigt lyssnande, förmågor vi menar är extra viktiga att undersöka och uppöva i tider av politisk polarisering och trånga åsiktskorridorer, där starka åsikter vinner över eftertanke och nyansering, och det höga tonläget över lyssnandet. Salongerna har formen av öppna seminarier. Vid det första, den 27 maj utför medlemmar ur orkestern Great Learning Orchestra en musikalisk improvisation utifrån ett 4×3 meter stort fotografi av konstnären Sophi Vejrich som hänger på Bie biennals fasad.

Sophi Vejrich. Master of the Winds

Efter improvisationen samlas deltagarna och publiken för ett samtal lett av moderatorn Lars Hermansson om relationen mellan fotot och den improviserade musiken. Hur ser påverkan mellan olika konstarter ut? Vad i fotot var det som fick musiken att låta som den gjorde? Hur lyssnar och påverkas medlemmarna i orkestern av varandra under improvisationen? Vad innebär det att lyssna och förhålla sig till ett annat konstnärligt uttryck, och i förlängningen till en annan människa eller varelse?

Med i publiken finns nästa seminariums huvudpersoner: konstnären Liv Strand och poeten Petra Mölstad. Vid nästa seminarium 19 augusti tar de med sig någon form av reaktion på det de upplevt vid det första seminariet. Det kan vara en dikt, en skriven text av annat slag, en teckning, ett objekt. Formen är fri, enda kravet är att framförandet ska ha sin utgångspunkt i musiken och samtalen på det första seminariet. Även detta seminarium leds av en moderator som ställer frågor kring den konstnärliga och intellektuella processen.