Salong nummer 5. Poster

Salong nummer 5. Poster

 

Artmosphere. Ruth Wolf-Rehfeldt.

Artmosphere. Ruth Wolf-Rehfeldt.

Biennalen 2018 har tema text.
Var börjar och slutar en text?  Har texter över huvud taget ett slut? Vad menar den som säger att hon ”läser” naturen? Är regeringsförklaringen en text eller en performativ språkhandling? När blir texter kriminella, asociala, outhärdliga? Hur har texter kropp? Författare och konstnärer möts i en gränsöverskridande utställning där bilder blir ord och ord bilder. Inbjudna konstnärer/författare är Dave Allen; Ebba Bohlin; Åsa Elzén; Jörgen Gassilewski; Camilla Hammarström; Johan Malmström; Tina Nykvist; Cia Rinne; Johan Svensson; Hanna Stahle; Per Thörn; Markus Weiss; Markus Wetzel.
Vernissage 30 juni kl 13.00

2018 år Salonger har temat Ägande.
Vems är arbetstiden när du säljer den? Vems den arbetande kroppen? Vems är tankarna den tänker? Vems är träden i parken? Vems är orden?

Att äga och vara ägd är existentiella grundtillstånd som går att tillämpa på de flesta områden i livet. När vi säljer vår kropp och våra själsförmögenheter till en arbetsgivare större delen av vår vakna tid kan vi då sägas äga våra liv? Äger vi kunskap eller äger den oss i form av förutfattade meningar och vanetänkande? Vi kanske äger bostadsrätten enligt köpekontraktet, men är också ägda av banken och av oron över bostadsbubblan, räntehöjningen, projektanställningen.

Den 26 maj kl 15.00 samtalar poeten Khashayar Naderehvandi med författaren Katarina Bjärvall. Moderator: Lars Hermansson

Den 22 september samma tid gästas Salongen av poeten Emil Boss och psykoanalytikern Charlotta Björklind.

Salong 4 där Johan Jönsson och Jenny Maria Nilsson samtalade under rubriken Motstånd påbjudet finns att lyssna på under menyraden Salong och på Soundcloud.