Om Bie biennal

Bie biennal är ett rum för samtida konst och litteratur med centrum i ett sädesmagasin i Bie. För hundra år sedan kom folk från hela Europa till byn för att dricka brunn i det som då hette Augustenbad. Idag finns rester av brunnsparken kvar där delar av biennalen utspelar sig. Vår huvudsakliga verksamhet är konstbiennalen varannan sommar, men vi har också författarsamtal, seminarier, artist talks och performences som vi valt att kalla Salong. Vad som är på gång kommer ni att hitta under menyfliken Just nu.

Varje kulturinstitution behöver en skylt. Snart klar.

Varje kulturinstitution behöver en skylt.

 

Första upplagan av Bie biennal 2016 presenterade konstnärer som alla är verksamma internationellt, men som helt eller delvis har Sörmland som bas. De är dessutom våra vänner, vilket har varit förutsättningen för att vi skulle våga oss på detta för oss riskfyllda projekt.Ett av uppdragen som konstnärerna har, är att efter avslutad biennal bjuda in varsin konstnär till nästa års biennal. Tanken är att biennalen ska gestalta en förgrening, som vi som konstnärliga ledare vare sig kan eller vill ha fullständig kontroll över.

2020 års biennal kommer dock att utgöra ett undantag. Då står konstnären Ann Edholm och författaren och konstteoretikern Tom Sandqvist för urvalet av konstnärer. De kommer också att kurera utställningen.

Ett namn kommer dock att kvarstå genom åren, Dave Allens. Han kommer att vara vår huskonstnär. Hur han väljer att förvalta detta uppdrag har vi ingen aning om.

pressinbjudan

Vi när också en liten dröm om att biennalen ska kunna bidra till att brunnsparken på sikt blir en plats för en större konstintresserad allmänhet, med flera permanenta verk. Dessutom hoppas vi att biennalen ska kunna leda till att andra konstnärer och hantverkare i trakten öppnar sin bodar och ateljéer, och att vi tillsammans ska kunna sätta Bie på konstkartan, såväl lokalt som internationellt.

Nya skyltar.

Nya skyltar.

                                                       Lars Hermansson & Bie biennal