Om Bie biennal

Bie biennal är ett rum för samtida konst och litteratur med centrum i ett sädesmagasin i Bie utanför Katrineholm i Sörmland. För hundra år sedan kom folk från hela Europa till byn för att dricka brunn i det som då hette Augustenbad, en epok och en verksamhet som finns skildrad i den tidigare biebon Anneli Jordahls roman Augustenbad, en sommar.

Idag finns rester av brunnsparken kvar där delar av biennalerna har tagit plats. Vår huvudsakliga verksamhet är konstbiennalen varannan sommar, men vi har också ett evenemang vi kallar Salong, där allt från författarsamtal och seminarier till artist talks och performences kan utspela sig. Vad som är på gång kommer ni att hitta under menyfliken Just nu. Eftersom vårt sädesmagasin är oisolerat är vår verksamhet begränsad till sommarhalvåret.

Varje kulturinstitution behöver en skylt. Snart klar.
Varje kulturinstitution behöver en skylt.

Första upplagan av Bie biennal 2016 presenterade konstnärer som alla är verksamma internationellt, men som helt eller delvis har Sörmland som bas. De var dessutom våra vänner, vilket var förutsättningen för att vi skulle våga oss på detta för oss riskfyllda projekt. Ett av uppdragen som konstnärerna hade, var att efter avslutad biennal bjuda in varsin konstnär till nästa års biennal. Tanken var att biennalen skulle gestalta en förgrening, som vi som konstnärliga ledare vare sig kunde eller ville ha fullständig kontroll över. 2018 års biennal var ett exempel på detta.

2022 års biennal (2020 års upplaga omöjliggjordes av pandemin) utgjorde ett undantag. Då stod konstnären Ann Edholm och författaren och konstteoretikern Tom Sandqvist för urvalet av konstnärer. De kuraterade också utställningen med underrubriken Det våta språket. Det blev en så lyckad utställning, med betydligt fler besökare än åren innan, att vi antagligen kommer att fortsätta anlita externa kuratorer. Ett namn kommer dock att kvarstå genom åren, Dave Allens. Han kommer att vara vår huskonstnär. Hur han väljer att förvalta detta uppdrag har vi ingen aning om.

Unnamed film. Videoinstallation. Magnus Wallin

Eftersom grundarna av Bie biennal, Lars Hermansson (nuvarande konstnärlig ledare) och Marie Norin (som lämnat verksamheten) bägge är författare med ett starkt konstnärligt intresse, föll det sig naturligt att försöka skapa en plats där litterär och konstnärlig gestaltning korsbefruktar varandra. På biennalerna har författare som Cia Rinne, Per Thörn, Johannes Heldén med flera bjudits in för att gestalta sina texter i gränslandet mellan performance och uppläsning. Vi vill också på våra salonger uppmärksamma kritikens roll i samhället genom närläsningar av konstnärliga och litterära produkter såväl som fenomen, till exempel ägande, vilket var 2018 års tema på salongerna: vad kan vi äga, hur och varför?

Vi när också en liten dröm om att biennalen ska kunna bidra till att brunnsparken på sikt blir en plats för en större konstintresserad allmänhet, med flera permanenta verk. Dessutom hoppas vi att biennalen ska kunna leda till att andra konstnärer och hantverkare i trakten öppnar sin bodar och ateljéer, och att vi tillsammans ska kunna sätta Bie på konstkartan, såväl lokalt som internationellt.

 

Nya skyltar.
Nya skyltar.

                                                       Lars Hermansson & Bie biennal