Åsa Elzén

Medan jag försöker bli bekant med Fredrika, tänker jag jämt på dig.

På Bie biennal 2016 visade Åsa Elzén ett ljudverk som skapade en länk mellan Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925–1954) och Augustenbad/ Bie Badanstalt (1843–1940). Projektet tog fasta på två fiktiva händelser runt 1920, en strejk och en kärlekshistoria som diskuterades i två brev signerade Signe respektive Honorine, författade av Elzén.

Åsa Elzéns engagemang i kvarlåtenskapen och historieskrivningen kring Fogelstad-gruppen har sedan dess fortgått och är i fokus också på årets Bie biennal/text genom projektet Medan jag försöker bli bekant med Fredrika, tänker jag jämt på dig. (Citat ur ett brev skrivet av Elin Wägner till Klara Johanson 19/4 1948.)

Under åren 1947–48 skrev Elin Wägner (född 1882, författare och del av Fogelstad-gruppen) ett antal brev där fragment, eller långa stycken om hennes pågående arbete med en Fredrika Bremer-biografi dyker upp. Fredrika Bremer (1801–1865) var författare och en välkänd feministisk pionjär.  Biografin blev aldrig färdig eftersom Wägner gick bort i januari 1949. Breven är skrivna till vänner och kollegor däribland till litteraturkritikern och essäisten Klara Johanson som tidigare publicerat Bremers samlade brevkorrespondens.

Utställningens besökare bjuds in att försöka tyda och härma / skriva av ett urval av dessa handskrivna (och ett maskinskrivet) brev som ett sätt att närma sig Wägner ”hitom” orden. Genom breven förstår vi att Wägner försöker närma sig Bremer genom att läsa hennes efterlämnade brev och genom att läsa och re-aktivera Wägners brev närmar vi oss Wägner, Bremer och mottagaren av brevet. Vi interagerar med triangulära förhållanden och genom vår inblandning skapas en större väv av relationer. Beroende på interagerandets intensitet skriver vi in oss i, eller blir varse en feministisk genealogi där det singulära subjektet löses upp och vi ställs inför biografi-görandets etiska ställningstaganden, gränsdragningar och möjligheter. 

 

…….

Åsa Elzén (1972) är utbildad vid NCAD, Dublin; Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och Whitney Independent Study Program, NYC. Hon bor och är verksam i Berlin och Näshulta. Elzén arbetar interdisciplinärt, främst med installation, text, video, performance och deltagande situationer och är en del av YES! Association / Föreningen JA!. Hennes arbeten har visats bland annat på Moderna Museet, Stockholm; Iaspis, Stockholm; The Power Plant, Toronto; uqbar, Berlin; HKW, Berlin; KV Leipzig; Artspace New Haven CT; Pratt Manhattan Gallery, NYC; Brooklyn Museum, NYC; CCS Bard Hessel Museum of Art, NY; Gwangju Biennale, Gwangju och Bie biennal 2016.

www.asaelzen.com

IMG_0314

IMG_0328

IMG_0409