Åsa Elzén 1

För Bie biennal 2016 presenterar Åsa Elzén Minnet av en händelse, ett plats-specifikt verk som skapar en länk mellan Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925 –1954) och Augustenbad/ Bie Badanstalt (1843 –1940). Projektet tar fasta på två betydelsefulla händelser som ägde rum runt 1920-talet, en strejk och en kärlekshistoria. Dessa händelser diskuteras i två brev signerade Signe respektive Honorine, daterade i augusti 1956 i samband med att den första historiska skildringen av Kvinnliga Medborgarskolan kom ut.

Biennalens besökare inbjuds att lyssna på breven på två olika platser: det första finns högst upp i magasinet i Bie vid ett fönster som vetter mot Fogelstad, och svaret finns att höra i en trapphall i mejeriet på Fogelstad Gård (ca 10 km norr om Bie), vid ett fönster som vetter mot Bie. Mejeriet, som också kallades Rosenhane, användes under Kvinnliga Medborgarskolans tid som föreläsningssal, festsal och som tillfälligt boende för kursdeltagarna. Idag finns en permanent utställning om skolan på husets bottenvåning.

Åsa Elzén. Minnet av en händelse.
Åsa Elzén. Minnet av en händelse.

Det finns egentligen inte belägg – till exempel i form av material i offentliga arkiv – för att alla de händelser som omnämns i breven verkligen har ägt rum, men bara för att något inte går att hitta i arkiven betyder det inte nödvändigtvis att det inte har skett. Författaren Toni Morrison menar att när det gäller historieskrivning rörande underrepresenterade grupper som både ”arbetare” och ”kvinnor” kan sägas tillhöra, ligger ibland fiktionen faktiskt närmare sanningen, eftersom dessa grupper har mer begränsade möjligheter att samla in, förvalta och kontrollera den typ av ”fakta” som i allmänhet begripliggörs som underlag för sanning och därmed historieskrivning. Samtidigt uppmanar projektet till en skepsis gentemot motsatskonstruktionen verklighet- fiktion.

Minnet av en händelse II består av en intervention på den sk vattenfabrikens kvarvarande grund och golvrester i Bie Brunnspark. Resterna av det röd- och vitrutiga golvet har rensats från mossa och omsorgsfullt skurats, som en gest för att hedra de kvinnor som under 1900-talets början vägrade acceptera sin underordnade roll, utan i stället, med Honorine Hermelins ord, vågade träda fram som missdådare, men aldrig bringade i den ömkliga situationen av ”ertappade förbrytare”.

Åsa Elzén. Minnet av en händelse II.
Åsa Elzén. Minnet av en händelse II.

…………..

Utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad drivs av Kulturföreningen Fogelstad och har öppet lörd –sönd. kl 13- 16 tom 11 september. För uppdateringar angående öppettider utöver dessa datum samt vägbeskrivning se http://www.fogelstad.org eller fråga utställningsvärden.

…………..

Åsa Elzén (1972) är utbildad vid National College of Art and Design, Dublin, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och Whitney Independent Study Program, NYC. Bor och verkar i Berlin och Näshulta. Elzén arbetar interdisciplinärt, främst med installation, text, video, performance och deltagande och är en del av den feministiska konstarbetarföreningen YES! Association / Föreningen JA!. Hennes arbeten har visats bland annat på Moderna Museet, Stockholm, Iaspis, Stockholm, The Power Plant, Toronto, uqbar, Berlin, HKW, Berlin, Brooklyn Museum, NYC, CCS Bard Hessel Museum of Art, NY och Gwangju Biennale, Gwangju.

………

 

http://www.asaelzen.com/home/news.html