Camilla Hammarström

Vilken avgörande förändring tillkomsten av ett nytt föremål åstadkommer

”Mitt verk består av en textremsa som monterats på ledstången mellan våningarna i sädesmagasinets trappor. Det ingår även en diktuppläsning vid utställningen öppnande. Dikterna är ur den kommande diktsamlingen Den osynliga världen som kommer ut på Bokförlaget Lejd hösten 2018. De upplästa dikterna är ur en svit med titeln Skymtar som består av ekfraser på diverse konstverk. Det som intresserat mig i det här verket är handgripligheten när människan skapar någonting. Hur hon upptäcker förvandlingen när delar förs samman och bildar någonting nytt. Ett slags ursituation när hon blir medveten om skapandets oändliga möjligheter och begränsningar. Också medvetandet om att världen är någonting annat än hon själv.”

Landskapet bakom rutan djupnar och mörknar när moln drar förbi.

Någon står vid fönstret och ser sig själv i grönskan nedanför.

Fångad i en vit rektangel förefaller hon hejdad i sin rörelse. Pinniga ben

inneslutna i bärnsten. Trädens och himlens rum i vattenspeglingen.

En fond till hennes upphöjelse. Till hennes dubbla tillblivelses gestalt.

 

Att se sig själv i någon annan. Ur ögonvrån för en sekund känna igen

sina egna anletsdrag. Den tankfulla blicken och axlarnas rundning.

Håret som faller kring kinderna, de lätt särade läpparna.

Ett svindlande ögonblick då allt går förlorat till den andra, hennes

varande i världen. De kolsvarta pupillerna. Att så störta och återuppstå

i sekundernas degel. Om igen bli av med och vinna sig själv.

 

Det omvälvande i att envisas, att sätta samman olika element till nya

storheter. Se växandet när det träder i kraft i de egna händerna.

Den avgörande förändringen varje del åstadkommer. Att åsamka

materialet dessa omdaningar. Hålla det för nödvändigt.

 

Bie Bild

Camilla Hammarström (född 1964) debuterade som poet 1990 med diktsamlingen Ur överföringen. Sedan dess har hon utgivit ett flertal diktsamlingar, senast Tunnlar 2014. Hon har även skrivit en monografi om Karin Boye och översatt Rainer Maria Rilkes Duinolegier 2010. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1986 – 1993, men har främst varit verksam som författare.