Hanna Stahle 1

På Bie biennal visar Hanna Stahle en ljudinstallation, en telefon med olika röster i. Telefonen har förekommit i Stahles installationer flera gånger tidigare men då med andra röster och i annan kontext.  Nu är det med dåtida, nutida eller kanske med tidlösa telefonsamtal från denna plats. Många har kommit resande hit,av egen vilja, med positiva förhoppningar eller motvilligt, på andras ordinationer. Eller så har de bara hamnat här utan att egentligen ha valt det. Verket är en gestaltning av några människors möte med platsen och med sina egna förväntningar. Lyft på luren och lyssna!

Hanna Stahle. Hallå. Det är jag
Hanna Stahle. Hallå. Det är jag

IMG_17291

I brunnsparken visas också resultatet av ett samarbete mellan Hanna Stahle och Mårten Medbo. Miljön här är laddad och suggestiv, den är vildvuxen och bär spår av en annan tid. Vi vet att det har varit en brunnspark men vad är den egentligen nu och vad kommer att kunna hända i framtiden? Naturen växer, den är föränderlig, kroknar och vissnar, ruttnar och torkar och återuppstår i nya former.

Stahle och Medbo har förvrängt och byggt vidare på naturens former med hjälp av lera. Verket kommer att förändras under utställningstiden och så småningom helt försvinna. Förfallet kommer att dokumenteras och bilderna presenteras när Bie Biennal arrangerar konstnärssamtal den 26 augusti.

———-

Hanna Stahle är född 1964 i Göteborg, utbildad på Konstfack i Stockholm. Har haft en mängd separat- och grupputställningar över hela Sverige men även i bland annat Indien, Finland och Polen. Stahle har också gjort en rad gestaltningsuppdrag i offentlig miljö för Statens konstråd och flera av landets kommuner och landsting. Bor sedan 2013 i Östra Vingåker utanför Katrineholm.

http://www.hannastahle.se