Johan Malmström

Näcken, Mobalization, Bord

Näcken: ”Ett förslag på en ohierarkisk och integrerad manlighet som aldrig blir statisk utan är ett känsligt gränssnitt mot den värld i ständig förändring som strömmar igenom honom. Blicken som möter betraktaren blir en blick utan fundament och kan därför aldrig bli dömande. Det skulle kunna vara en konstnärlig blick.”

Mobilization (videoinstallation 90o): ”Gränsen är imaginär och en banal väg till identitet. Gränsen som begrepp är statisk och just därför blir den tydlig under rörelse och förändring. Den är en motkraft mot psykosen men i en frisk värld behöver den inte manifesteras. Gränsen gör mötet mellan dig och mig så mycket ointressantare.”

Bord: ”Ett försök att tala om det oklara i att vara människa och en utopisk dröm om det rum som kan skapas när man möts, helt ogarderad, över en kopp kaffe.”

Johan Malmström (född 1963) är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (1989-94). Han är en konstnärlig mångsysslare som arbetat med måleri, skulptur, text, foto, video m.m. Hans arbeten är idébaserade, de bär på en mer eller mindre uttalad fråga om konsten själv och är alltid (kon)textuella. De har ofta en politisk dimension: i flera projekt har Malmström sökt sig till platser och mött en publik för vilken konsten inte är en självklarhet. Man kan i hans arbeten tidigt se en stark påverkan av Robert Smithsons textualitet och institutionskritik.

1997 inledde Malmström ett samarbete med konstnären Annika Drougge. Ur det uppstod ett helt nytt konstnärskap: ”Två kosmiska anus”. Projektet var konsekvent relationellt och inspirerades bl.a. av den franske utopiske socialisten Charles Fourier, det drevs av en marxistisk maktanalys och en kantiansk kritik av konstinstitutionen. TKA hade sin naturliga hemvist i det offentliga rummet men gjorde även ett antal större arbeten på konsthallar.

TKA tog även initiativet till, och drev det experimentella projektrummet SOC. Stockholm på Bondegatan 64 i Stockholm. SOC blev snabbt en viktig plats för konstnärliga experiment, politiska diskussioner, möten, lärande och fest. Efter tiden med TKA och SOC slutade Malmström att arbeta med konst, och jobbade några år som dokumentärfilmare innan han flyttade från Stockholm till den lilla byn Mellby utanför Lidköping. Efter några år som VD och rektor på Formakademin i Lidköping, har han återigen tagit upp konsten. Han har även tillsammans med familj och kompisar grundat kulturföreningen Mellby Fria Kulturkommun och konstprojektet Konsthall Mellbyskogen (http://konsthallmellbyskogen.se/).

Mobilization
Mobilization

 

 

Bord
Bord

 

Näcken
Näcken