Jörgen Gassilewski

O

Jörgen Gassilewski (född 1961) började med musik och bildkonst och fortsatte med poesi och prosa (senast romanen Hastigheten, 2017, som relaterar till dokument och vittnesmål och som utspelar sig under folkmordet i Rwanda 1994) – och har varit oavbrutet intresserad av gränslandet mellan musik, ljud, bild och språk.

”’O’ undersöker de allra minsta skillnaderna. De små orenheterna i betydelserna som smyger sig in på en gång. Jag har alltid tyckt att det är något av det mest inspirerande jag kan tänka mig. När ordet, tecknet, ljudet eller bilden får mig att tänka på något helt annat, trots att det var meningen att det skulle vara så entydigt. När en tittar på bilden trots att det var meningen att en egentligen skulle lyssna på ljudet. Eller när en lyssnar på ljudet och en inte vet om tanken var att koncentrera sig på tecknet, bokstaven eller ordet. När de små ojämnheterna och lutningarna gör att en avviker från de entydiga och ”kommunikativa” allfarvägarna och hamnar – var då?

Kanske är det paradoxen som fascinerar mig. Att jag i mitt sökande efter entydig, generell, kollektiv och kommunikativ mening, fokuserar så mycket på tecknet, ordet, bilden och ljudet – att själva dess fysiska mångtydighet blir tydlig. I min strävan att fånga betydelsen i alla dess nyanser når jag fram till – ett myller. En plats där allt tycks förskjutas som trapporna på Hogwarts och där jag själv till slut står alldeles ensam.

Men denna vånda är också den plats där all kommunikation börjar. I ett försök att få omgivningen att gå med på en kollektiv överenskommelse. Att få den att bortse från vissa aspekter och lägga vikt vid andra. Det betyder också att det fysiska, det sociala, det sinnliga, det sensoriska, det affektrelaterade, det godtyckliga och det förenklade här i betydelsernas begynnelse ligger i öppen dager. Ett tillfälle att få syn på dem i deras sammansatta och sammanblandade beståndsdelar. ”