Maria Hallberg

Maria Hallbergs verk under Bie biennal är platsspecifikt och bygger på brunnsparkens/badortens historia som en plats för stillhet och rekreation. Detta satt i relation till  dagens samhälle, vårt behov och vår längtan efter återhämtning och ro.

Verket relaterar också till det vi möter i parken i dag; rester från paviljonger (källöverbyggnader och den gamla vilo- och utkiksplatsen), liksom av vänföreningen utplacerade bänkar med bord, som skapar platser för pauser där man kan sitta ner tillsammans med andra och kanske inta sin medhavda fikakorg.

Maria Hallbergs verk, en förenklad ”minipaviljong”, skapar en ny plats i parken. En plats för endast en person att slå sig ner och sitta. En plats för eftertanke, lugn eller vila. I verket kan man ta del av en inspelad röst som, likt en inre monolog, delger sin längtan efter ro.

Maria Hallberg. Plats för dig.
                                                                     Maria Hallberg. Plats för dig.

———-

Maria Hallberg är född 1970 i Halmstad. Utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konstakademin i Düsseldorf. Sedan 1998 bosatt på landet utanför Flen. Just nu arbetar hon som intendent på Ebelingmuseet i Torshälla. Har återkommande ställt ut på gallerier och konsthallar runt om i Sverige, både separat och i samlingsutställningar. Hon finns också representerad vid flera kommuner och landsting.

http://mariahallberg.se