Markus Wetzel

Götiska Källan–en kopia / en skissartad fotnot

Tätt under den branta grusåsen i en delvis ganska sank däld rinna dessa källor upp. /…/Knappt ett sandkorn i den stora rektangulära bassängens botten ligger still. Genom det klara vattnet ser man de kokande virvlarna i bottensanden, ett skådespel som tyvärr ej kan fångas på fotografiplåten. Det skulle eljest illustrera det centrum, kring vilket allt grupperar sig på denna ort. I dälden, som bildar badparken och är tätt bevuxen med ett högtsträvande lövträdsbestånd, till stor del bestående av björk och al, är lövjorden mjuk och ångande och källorna ligga här så tätt, att deras ymnighet givit upphov till talesättet, att varhelst man sticker ned en käpp, rinner det upp en ny källa. 

(Sigurd Wallin ”Bie–Badorten mitt i skogen” i Svenska Kulturbilder, under redaktion av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin, 1935)

 

För Bie biennal 2016 initierade Markus Wetzel ett plats-specifikt projekt i form av en kopia av Den götiska paviljongen i Bie Brunnspark. Engagemanget började med en platsanalys som följdes av ett försök att tillsammans med grannar och andra medverkande bygga en skissartad kopia av lokalt – genom projektet – återvunnet material, (främst diverse trävirke som i vanliga fall slängs eller eldas upp) för att tillsammans fundera kring lokalhistoria samt hållbara sätt att förhålla sig till material och resurser. 

För Bie biennal/text 2018 kommer den här paviljong-skissen att vidareutvecklas genom att improvisera fram dess tillhörande bassäng. Genom en enkel konstruktion kommer Bie-vatten från en närliggande liten bäck / källa att fångas upp i bassängen. Vid varmt väder kan ett bad i bassängen friska upp. Utöver det kommer Bie-vatten, Bie-öl och andra läckra drycker gjorda på Bie-vatten att erbjudas. 

Den götiska paviljongen 2016         götiska 2

………

Markus Wetzel (1963 i Schaffhausen, Schweiz) är utbildad som lärling på arkitektkontor och studerade konst på Zürcher Hochschule der Künste. Genom ett ateljéstipendium från Stadt Zürich och senare på ISCP bodde och arbetade Wetzel under 2001-2010 i New York. Han har vidare genom stipendier varit artist-in-residence i Paris, Berlin och Japan, men har nu sin bas i Berlin, Zürich och Näshulta. 

Under senare år har hans engagemang i hållbarhet och återvinning inom arkitektur, design och offentlig konst vuxit. Han är del av ett forskningsprojekt som undersöker möjligheten att återanvända kompletta byggnadsdelar på Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft, Winterthur, Schweiz och undervisar på konstskolan F+F Schule, Zürich. Han gör också projekt och tävlingar tillsammans med Upcycling Berlin.

Markus Wetzel har deltagit i olika projekt och utställningar i gränslandet mellan konst och arkitektur bland annat på ArtUnlimited, Basel; Stux Gallery, New York; Nicholson Gallery, San Francisco; Hilger Gallery, Wien; Stadt-Galerie, Boeblingen (D); Kunsthof Zürich; Architecture-Biennale, Venedig; Kunsthalle Vebikus, Schaffhausen (CH); Gwangju Biennale (Sydkorea); Substitut Berlin; Akiyoshidai International Art Village (Japan).

 

IMG_0303