Markus Wetzel

På Bie biennal 2016 visar Markus Wetzel skulpturen Trophy (2006-2013) som tematiserar reproduktion, härmande, klonande och kopierande av ”natur” samt begäret att samla på troféer. En romantiserad och samtidigt statusberoende jakttradition och aktuella strategier kring avel och domesticering problematiseras genom verket. Det tidskrävande arbetet med att bygga skulpturen, och idén att själv posera med en ”vegetarisk” jakttrofé är ett försök att begripliggöra en romantisk längtan efter ett sammansmältande med någon sorts ur-natur och det idag mer och mer förhärskande våldet mot och kontrollerandet av naturen.

Markus Wetzel. Trofé
                                                                          Markus Wetzel. Trofé

För biennalen initierar Wetzel dessutom ett plats-specifikt projekt i form av en kopia av Den götiska paviljongen i Bie Brunnspark. Början består av en arkitektur- och platsanalys som följs av ett försök att tillsammans med grannar och andra medverkande bygga en skissartad kopia av lokalt – genom projektet – återvunnet material, (främst diverse trävirke som i vanliga fall slängs eller eldas upp) för att tillsammans befatta oss med lokalhistoria samt hållbara sätt att förhålla sig till material och resurser.

"Kopian"
Kopian tar form

——-

Markus Wetzel (1963 i Schaffhausen, Schweiz) är utbildad som lärling på arkitektkontor och sedan på Zürcher Hochschule der Künste. Genom ett ateljéstipendium från Stadt Zürich och senare på ISCP bodde och arbetade Wetzel under 2001-2010 i New York. Han har vidare genom stipendier varit artist-in-residence i Paris, Berlin och Japan, men har nu sin bas i Berlin, Zürich och Näshulta. Han har deltagit i olika projekt och utställningar i gränslandet mellan konst och arkitektur bland annat på ArtUnlimited, Basel; Stux Gallery, New York; Nicholson Gallery, San Francisco; Hilger Gallery, Wien; Stadt-Galerie, Boeblingen (D); Kunsthof Zürich; Architecture-Biennale, Venedig; Kunsthalle Vebikus, Schaffhausen (CH); Gwangju Biennale (Sydkorea); Substitut Berlin; Akiyoshidai International Art Village (Japan).

http://www.markus-wetzel.info/Markus_Wetzel/1-Main_news.html