Mårten Medbo

Mårten Medbo visar i magasinet en skulptur ur serien Thinking through clay. Medbo är doktorand i konsthantverk och arbetet ingår i hans undersökning av den lerbaserade språkligheten. Intresset är riktat mot den språkliga möjlighet som konsten representerar och hur den möjligheten möter sin samtid. Skulpturen har tydliga konsthistoriska referenser och kopplar sig till de tankar om konst som immaterialitet som vann mark under senare delen av 1900-talet. Tankar som också har stort inflytande över det samtida konstbegreppet. Gemensamt för det aktuella verket och platsen Bie, där det nu visas, är att vattnet innehar en huvudroll.

Mårten i ateljén
                                                                             Mårten i ateljén

I brunnsparken visas också resultatet av ett samarbete mellan Hanna Stahle och Mårten Medbo. Miljön här är laddad och suggestiv, den är vildvuxen och bär spår av en annan tid. Vi vet att det har varit en brunnspark men vad är den egentligen nu och vad kommer att kunna hända i framtiden? Naturen växer, den är föränderlig, kroknar och vissnar, ruttnar och torkar och återuppstår i nya former.

Mårten Medbo. Thinking through clay # 5.
Mårten Medbo. Thinking through clay # 5.

Stahle och Medbo har förvrängt och byggt vidare på naturens former med hjälp av lera. Verket kommer att förändras under utställningstiden och så småningom helt försvinna. Förfallet kommer att dokumenteras och bilderna presenteras när Bie Biennal arrangerar konstnärssamtal den 27 augusti.

———

Mårten Medbo är född 1964 i Järfälla. Utbildad på Konstfack i Stockholm och för närvarande doktorand i konsthantverk vid Högskolan för konsthantverk och design vid Göteborgs universitet. Har haft utställningar, separat på bl a Christian Larsen Gallery i Stockholm, Galerie NeC i Paris och i grupp i New York, Seoul och London. Bosatt i Östra Vingåker utanför Katrineholm sedan 2013.

http://www.medbo.com