Pär Thörn

Invanda mönster och överklivningar
– Nya stycken och texter av Pär Thörn

Pär Thörns framträdande består av huvudsakligen collagebaserade text-ljudverk för röst, elektronik och objekt. Uppenbara influenser är: dadaism, H.P Lovecraft, Negativland, Öyvind Fahlström, Lars-Gunnar Bodin och Internet. Huvudsakligen intresserar han sig för det snabba klippet, sidoställandet av olika sorters material och verkligheter och skärningspunkten mellan text, ljud och berättelse. Ljudcollagen tillverkar han genom att klippa och klistra i datorn. Ofta använder han sig av slumpen som en vägledande princip.

Pär Thörn föddes 1977 i Uddevalla, och är numera verksam i Göteborg efter flera år i Berlin. Thörn är författare och elektronmusiker. Sedan början av 2000-talet har han publicerat poesi och prosa i verk som Din vän datamaskinenoch Tidsstudiemannen(båda Modernista, 2008), Röda rummet (alfabetisk)(Drucksache, 2010), serieboken Ordningen upprätthålls alltid(Apart, 2013) och Vattna vargen(Diskret, 2016), samt i en rad tidskrifter och antologier. Han arbetar ofta konceptuellt med upphittat material och kombinerar detta grepp med ett associativt berättande. I sin musikaliska praktik betonar han det slumpmässiga i radion, montaget mellan olika typer av ljudande material och det mekaniska i bandspelarna. Thörn samarbetar kontinuerligt med kontrabasisten Joel Grip, författaren Andrzej Tichý och koreografen och dansaren Takako Suzuki.

 

thörn