Tina Nykvist

Min skit, bio loop

Tina Nykvist är intresserad av förhållandet mellan rummet och verket, betraktarens position och illusionen som verktyg. Hur den oförmodade, kroppsliga, upplevelsen påverkar betraktaren och leder vidare till tankegångar om verkens innehåll. I hennes installationer har mötet en tidslig aspekt, och betraktarens kropp blir del av flödet.

I trädgården visar hon verket: Min skit,bio loop– text, pallkrage, komposterat biologiskt material, smultronplantor, från 2018.

”Min skit. Ett utryck för min konst. Inte ett föraktfullt uttryck, utan ett realistiskt. En beskrivning av den, som är så nära jag kan komma, redogjord med så få ord som möjligt. En metafor för känslan.

Livet i alla dess skiftningar passerar genom den konstnärliga processen.Allt jag hör, allt jag känner, allt jag är med om, går igenom dess passage. När bruset är tillsynes bearbetat, morgonens dagislämning raderad från hjärnan, mannen med schäferns -Hej! dött ut, gårdagens glädje förbrukad. När sorlet av hybris, skam och avundsjuka tystnat, finns det saker kvar som jag inte kan placera, greppa, sålla. Som jag inte vet vad jag ska göra med. Små rörelser, hjärnans fragmentariska bearbetande. Loopar av tankar, ickelinjära. Hundrafyra frames fram, sju frames bak, dröj kvar där, hoppa till någon annan replik. En filosofs ordval, en textrad jag läste vid köksbordet.

Är något av allt detta kvar i verket.? Hur ska jag, i text, kunna förmedla något som jag inte kan greppa? Hur sammanfattar jag tillståndet konst, så kort som möjligt, utan att det blir förenklat?”

Tina Nykvist, född 1980 i Ystad. Utbildad på Konstfack numera bosatt i Katrineholm. Hennes konst har bl.a. visats på Sven-Harrys Konsthall, Kristianstads Konsthall, Galleri 54, Konstakademin i Stockholm, Galleri Anna Thulin, Dunkers kulturhus, Transformer i Washington DC, Ålands Konstmuseum i Mariehamn. Hon finns bl.a. representerad på Västerås Konstmuseum, Värmlands Museum och Statens konstråd.